woorden
onder
elkaar

een file
op weg
naar ginds
een afspraak
een concilie
geruchten
pleidooien
litanieën
perikopen
drommen
geestdriftige
woorden
onder
elkaar

een volk
een processie
een zwerm
een hagelbui
overal
vandaan
explosief
gutturaal
lichtzinnig
apocrief
suïcidaal
woorden
onder
elkaar

spraak
verwarrend
thema
hoe brengen wij
ons Wezen
onder
woorden
met elkaar

woorden
onder
elkaar

ach
laat ze maar
laat ze maar wat willen
laat ze maar misschien
heel ongerijmd
verstillen
laat ze maar

woorden
onder
elkaar

maar nee
hoor ze eens
hoor ze eens verzuchten
hoor ze eens en weer
hun mening
luchten
hoor ze eens

woorden
onder
elkaar

en kijk
zie ze toch
zie ze toch de handen wringen
zie ze toch verwoed
naar voren
dringen
zie ze toch

woorden
onder
elkaar

ho daar
mag ik even
mag ik even tussen beide
mag ik even iets
van niets
bestrijden
mag ik even

woorden
onder
elkaar

gezellig
leugenachtig
arrogant
strelend
helend
mededelend
niet te veel
dan
worden ze
aanvallend en
vervelend
woorden
onder
elkaar

maatje
praatje
eigen straatje
dictaatje
dat laat je
ik haat je
trammelant
misverstand
woorden
moorden
elkaar
woorden
zonder
elkaar

wat nu
?

niks
aan de hand
dat weet je toch
het laatste woord
het hoogst gelijk
staat op
als God
in Nederland
en roept
voorwaar
met opgeheven vinger
gebeten woorden
manend
tot elkaar

woorden
ten onder
aan elkaar