Wonderlijk Schouwspel

Klik op het plaatje voor het PDF-bestand.

Wonderlijk Schouwspel
in 22 taferelen + Eén

Mystieke achtergronden bij het Hebreeuwse Aleph-Beth

Een nieuwe publicatie over de 22 tekens van het Hebreeuwse alfabet.
Over de mystieke beelden die zij voorstellen en over hun getalsmatigheid.
Aan de hand van talloze voorbeelden toont de auteur de Zoeker-naar-Inzicht bijzondere verbanden.
Het getal verschijnt als mystieke kwaliteit en als kwantitatieve zoek-term.
Het Hebreeuwse Aleph-Beth als een verhaal, een ZiN-rijke Boodschap.
Zonder kennis van het Hebreeuwse teken mist elk woord zijn diepste betekenis.

juli 2019