Lezingen/Cursus

De lezingen die ik geef m.b.t. de Joodse getalsmystiek ondersteun ik altijd met een beeld-presentatie. De tekst en het beeld middelen tussen mij als verteller en de luisteraar tegenover mij, die ik graag tot een betrokkene maak. Wij zijn immers gelijkwaardige deelnemers in een verhaal. Er toont zich iets om op in te gaan, maar er is ook een leidraad, een richtsnoer en een voortgang in het duiden en verduidelijken. Vrijheid en gebondenheid, ruimte voor een inval en toch een weg die niet verzandt, iets om bij stil te staan en daarna weer door

Het onderwerp van mijn lezingen is steeds de bijzonderheid van het Hebreeuwse Aleph-Beth, het teken-schrift dat meer is dan een verzameling van 22 letters. Elk teken is hier een zinrijke individualiteit van beeld, begrip en getal, en het letter-zijn is slechts een aspect van het teken dat de uitspraak dient. Het schrift waarmee het Bijbels Hebreeuws werd vast-gelegd is een meer-dimensionaal gegeven dat juist dit vast-leggen, en daarmee verstarren, wil voorkomen.
Het Levende Woord van de Eeuwige is telkens een Woord dat opstaat uit een overigens dode Tekst… een Tekst die verlangt naar opstanding! 22 tekens formeren deze Tekst, samen met duizenden leegtes tussen de woorden, zwart en wit. De Mystieke Overlevering gunt veel meer ruimte aan het teken, dat van de Ene is, om zich zinrijk uit te drukken en zo de Heilige Tekst tot leven te wekken en daarmee mij als lezer van die Tekst te ontknopen uit starre zelf-definities en mij te wapenen tegen knechtende maatnemers in wie geen toekomst is.

Het Bijbelse Woord is altijd op zoek naar het Herstel van de Een-heid, naar ont-moeting, naar bevrijding uit slavernij. Dat kan ook slavernij zijn aan mijn eigen ik, aan denkbeelden van al te menselijke makelij, of van een bepaalde tijd. Kennis van het Hebreeuwse schrift in betrekking tot het daarmee uitgedrukte woord geeft een nieuwe verstand-houding met deze onze Wondere Wereld. Dat is letterlijk een nieuwe houding van mijn verstand, waardoor de Eeuwige, die de Heilige is, weer plaats-vindt in mij.

Kosten voor deze lezingen gaan in overleg.
Ook is het mogelijk te besluiten tot het geven van een cursus verdeeld over 5 avonden. In dat geval geldt een bepaald cursusbedrag. Beamer en projectiescherm neem ik in principe zelf mee.