Leren is Heerlijk

Leren is Heerlijk

leren is
geen wrede straf
die de Dichter
van de wereld
in een vreemde vlaag
heeft opgedragen
en te denken gaf

leren is
aanhoudend vragen
tastend raden
met een open hand
om het grijpen te verleren
in een lichte streling
van de Overkant

dan voorzichtig
te proberen
het geleerde langzaam
voor te leven
het gedachte dankbaar
door te geven
dansend op een kras

hachelijk soms
het wachten
op het lange trage koord
stap voor stap
een poging wagen
wijzend op het hoogst
geschroomde Woord

leren is
doorlopend eren
zien en horen
onverstoord
is proeven van de Ene
die mijn geroep heel stil
doorboort

leren is opeens
een milde leegte
in het weten dat ik wist
is de ruimte
na het vegen
waar teveel van iets
werd uitgewist

leren is
hernemen is herroepen is
herijken al wat is
leren is
genezen is herrijzen is
een barende
bevrijdende gebeurtenis

Heelrijk
Heerlijk