De Echten-reeks

De Echten-reeks is een serie bewerkingen van mijn lezingen in de Hummelhoeve te Echten, in het kader van de Joodse mystieke overlevering. In deze lezingen gaat het mij vooral om de getals-mystieke benadering van Hebreeuws-Bijbelse tekst in dienst van de interpretatie van die tekst. Deze interpretatie is voor mij altijd gericht op het bevrijden van zin, menswording, een anders leren zien, bewustwording van wie wij zijn in het perspectief van de Eeuwige, of, zoals het in deze lezingen dikwijls naar voren komt: de mens in het Teken van de ZooN.

De teksten in de boekjes zijn bewerkingen van de uitgesproken lezingen zelf. Zij volgen de lijn van het betoog, maar bepaalde aspecten worden hier en daar in deze deeltjes ook verder uitgewerkt en her-taald om een leesbare en navolgbare tekst te krijgen. Deze lezingen werden bovendien met behulp van beamer-presentaties gegeven. Omdat dit visuele aspect nu ontbreekt was een aanpassing van de tekst soms ook noodzakelijk. De plaatjes in de tekst zijn afkomstig uit deze power-point presentaties.

Alle deeltjes zijn afzonderlijk leesbaar, de volgorde in de Reeks is dus ondergeschikt. Alleen voor het drietal boekjes in de serie Gematria & Geometrie raad ik aan deze volgorde wel aan te houden.

De tekst van het 10-de deeltje, getiteld: ‘in het Teken van de ZooN’, is geen lezing geweest. Deze tekst is geboren uit een diep gevoelde noodzaak om het monogram van het Teken van de ZooN toe te lichten en te duiden. Zo heeft deze eerste Reeks de volgende opbouw:

#1        Gematria en Geometrie deel 1
#2        Gematria en Geometrie deel 2
#3        Gematria en Geometrie deel 3

#4        Mens Zijnde in Wording 1 – Blokje Rond de toren van Babel
#5        Mens Zijnde in Wording 2 – Wie is de mens?
#6        Mens Zijnde in Wording 3 – Weet voor Wie je staat

#7        Mystieke Verhoudingen 1 – Het Paleis van de Vijf
#8        Mystieke Verhoudingen 2 – Al het goede bestaat in Drieën
#9        Mystieke Verhoudingen 3 – Verbazing Op-Wekkende Taal

#0        In het Teken van de ZooN