Gematria & Geometrie
Drie lezingen uit het cursusjaar 2013-2014 Deze drie deeltjes willen meer inzicht geven in de getalsmatigheid van het Hebreeuwse alefbet en de structuur van het Hebreeuwse alefbet. Zij kunnen het best in deze volgorde gelezen worden. Dat geldt niet voor de andere deeltjes in deze Reeks.

Gematria & Geometrie deel 1
De structuur van het Hebreeuwse alefbetKlik op het plaatje voor het PDF-bestand.

In deze eerste van een serie van drie lezingen over gematria en geometrie gaat het over de getalsmatige structuur van het Hebreeuwse alefbet. Wat is tellen? Hoe tellen wij? Waarom tellen wij? Al deze vragen komen in deze lezing aan de orde.
Het gaat erom weer inzicht en gevoel te krijgen voor het Herstellen van Eenheid, wat tellen in wezen is. Een lezing ook over waarheid, ontzag, liefde en vertrouwen als fundamentele waarden onder de telling, die alleen zo tot waarachtige ver-telling wordt.

Gematria & Geometrie deel 2
De structuur van het Hebreeuwse alefbet


Klik op het plaatje voor het PDF-bestand.

In deze tweede van een serie van drie lezingen over dit onderwerp eerst een herhaling en verdieping van inhouden uit de vorige lezing. Vervolgens veel nieuwe, verrassende inzichten.
De getalsmatige structuur van het alefbet als teken-garnituur toont een uitdrukkelijk verlangen naar het nog Ongesprokene. Een reiken naar Woorden die nog niet zijn geschreven omdat er nog een Teken ontbreekt. Het Teken dat alles transformeert, schoon schip maakt en ons herstelt in onze verhouding met de Ene. Een lezing over het drieëntwintigste teken, het getal 500, en een indringend verhaal over een monogram van het Teken van de ZooN. Maar ook hoe de oude tekens springlevend zijn in onze eigen taal.
Tot slot nog een toelichting op het wezen van de atbasj-waarde.

Gematria & Geometrie deel 3
De structuur van het Hebreeuwse alefbet

Klik op het plaatje voor het PDF-bestand.

In dit derde en laatste deel van Gematria en Geometrie weer veel verdieping en herhaling van wat in de vorige twee delen is besproken.
Toch naderen we in dit deel in zekere zin het hoogtepunt, het Hoogste Punt.
Er schuilt een brug, een overgang in het Hebreeuwse alefbet. Je zou het ook een poort kunnen noemen, een doorgang. Je zou het hele alefbet een springplank kunnen noemen, maar ook een Loper voor de Ene om daarover binnen te komen in ons leven.
In dit deel gebeurt het allemaal.
Die brug blijkt zelfs een ‘Joodse Brug’, in ieder geval een brug in beweging.
Ook in dit deel gaan er weer vensters open, valt er nieuw licht op oude zaken, doet de gids zijn best om dit allemaal te tonen, maar weet hij: zonder de Ene valt dat niet mee, maar mét de Ene gaat het bijna vanzelf.