zaterdag 13 november 2021 Beste mensen,

Volgende week is het weer zover, de derde Echten-Lezing van dit jaar
en wel op zaterdag 13 november. Aanvang 14.00 uur
Ook voor deze lezing geldt: vergeet u niet aan te melden.
Stuur daartoe uw aanmelding naar: robertlaboresa@gmail.com

De lezing wordt gegeven door Robert la Boresa.
We zijn opnieuw te gast in het dorpshuis van Echten, de Olde Karke, Zuidwolderweg 8, 7932PP te Echten. Daar zijn we weer heel blij mee.
Deze lezing gaat verder in op de mystieke verhouding tussen Oost en West die Jos Bremer in zijn vorige lezing al heeft geïntroduceerd.
In deze lezing pakken we het eens anders aan: vóór de pauze een grondig studie-moment, na de pauze tijd en ruimte voor vragen en gesprek, maar ook om twee nieuwe publicaties te presenteren, natuurlijk met een lied en een bijzondere blijdschap.
Wat het lezing deel betreft, hierbij de volgende inleidende tekst:

Mystieke Ontmoeting tussen Oost en West – tussen ZooN en ZeN
Voor de mystiek geldt: ik in U en U in mij … Het Woordenloze, de Onuitsprekelijke, Die, of Dat, Wat of Wie mij doet beseffen: tat tvam asiDat ben jij!.. Wat niet leidt tot een val in de leegte, maar juist tot een Opstanding van Lichtheid in mij, een draagvlak in de Leegte in mij … Is dat uit te leggen?
Ook in het Hebreeuws zijn daar prachtige Woorden voor en diepe Inzichten.
Daar gaan we het over hebben.

Graag totziens in de Olde Karke
op zaterdag 13 november

Zaterdag 18 september 2021 Zaterdag 18 september 2021
‘Het d’vir van mijn hart’

Lezing in ‘de olde karke’, dorpshuis te Echten
Zuidwolderweg 8
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis.
Aanmelden voor deze lezing is verplicht,
stuur uw aanmelding op tijd naar: robertlaboresa@gmail.com
U ontvangt een bevestiging van aanmelding.Vanwege het onverwachte overlijden van Matje Hummel (27 augustus 2021) vindt deze eerste lezing van het nieuwe seizoen plaats in het dorpshuis ‘de olde karke’. Wij hopen op een doorstart van het boekbindcentrum in de ‘Hummel Hoeve’, zodat de komende lezingen wellicht weer in deze ‘leerstal’ kunnen plaatsvinden. Daarvoor is het nu nog te vroeg.Het d’vir van mijn Hart.
Het d’vir is het Heilige der Heiligen, het kodesh hakodaschim, in de tempel van Salomo. De Aanspraak-Plaats, plaats waar de Eeuwige en de Mens met elkaar spreken.
Als ieder mens een tempel is, is er ook een d’vir in mij, een innerlijke ruimte, een kamer van ontmoeting. Hoe vindt de Eeuwige daar plaats?
Hoe vind ‘ik’ daar plaats? Kunnen ‘Wij’ daar samen zijn?
Aan de hand van het d’vir van daar en toen, kunnen we heel goed het d’vir van ons hart in hier en nu op het spoor komen, om daarin en van daaruit te wonen en te leven in vreugdevolle aanwezigheid.U bent van harte uitgenodigd, maar vergeet u niet aan te melden!
Robert la Boresa
Zaterdag 12 december 2020 Zaterdag 12 december 2020
Lezing in de Hummelhoeve te Echten
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis.
Vanwege coronamaatregelen max. 15 deelnemers, dus geef je op tijd op!
Tel. 0528 251412Ruach v’Emeth – Geest en WaarheidTwee die bij elkaar horen, elkaar bevestigen, samen opbloeien, geworteld in het Woord van de Eeuwige. Wat is Waarheid?… Toch zeker dat het klopt, dat er een over-één-stemming is tussen Beeld en Gelijkenis… tussen wat je zegt en wat je doet. Waarheid is ook, en hier vooral, Wie je bent… en Geest kan dat openbaren… juist in een stal, zo tegen de Kerst…
En zei Jezus, de Man van Nu, niet: God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in Geest en in Waarheid… (Joh. 4:24)
Dat komt zeker ter sprake.Graag tot ziens op zaterdag 12 december
in onze Leer-stal…Robert la Boresa

Zaterdag 17 oktober 2020 Zaterdag 17 oktober 2020
Ruach Elohim
Lezing in ‘De Hummelhoeve’ te Echten
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis.De Geest van Elohim, het staat al in Genesis 1:2… Wat is daarvan te zeggen?
Hoe werkt deze Geest? Wat merk ik van deze Geest?… Slaapt hij?
In Genesis 1:2 staat dat hij ‘zweeft boven de wateren’…
Er zijn moderne vertalers die zeggen: wel nee, er staat gewoon ‘er woei een stevige wind’…
De Geest van de Eeuwige in ons bestaan, waait die nog? Welke boodschap voert hij aan?
Wat laat hij ons weten?… Doet hij ons nog dansen?… Is er Vreugde in het Onderwijzen?
Daar gaan we het deze bijzondere dag zeker over hebben!Graag tot ziens in de Leerstal te Echten.
Die anderhalve meter gaat daar zeker lukken, maar het is goed om even door te geven als je komt!
Tel. 0528 251412Robert la Boresa
Zaterdag 11 april 2020 Zaterdag 11 april 2020

Ruach Elohim
Lezing in ‘De Hummelhoeve’ te Echten.
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis.
Wij wensen Wim, onze kok, vanaf deze plaats een spoedig herstel, ik zou hem er graag bij zien zitten.
Maar daarvoor is 11 april misschien nog iets te vroeg.Het wordt al genoemd in Genesis 1:2, maar wat is het?… Geest van God?… Gods Geest?… Adem van God?… nog anders?… En wat heeft het dáár te vertellen?
Interpretatie, de geest van onderscheid, een horend hart. Durven we nog onderscheid te maken in deze bange tijd, waarin je beter scoort door een beetje lauw te blijven. Een horend hart zal ook moeten spreken… We nemen Genesis 1:2 als uitgangspunt, kijken waar je dan allemaal terecht komt.
Graag tot ziens in onze ‘Leerstal’.

Robert la Boresa

14 december 2019 Shechinah geboren in een Mensop Shabbat! … En je kunt erbij zijn, in het Koninkrijk der Hemelen, deze keer in de Leer-Stal te Echten, op zaterdag 14 december, vanaf 13.45 met gratis koffie, thee en iets erbij. De Inwoning van de Eeuwige in een mens… die totaal transformerende wijze van ZieN, en ZiN-beleving… Hooglied van de ziel… dát zou wat ZijN!… Incarnatie van de ZooN! Niets meer, en niets minder. Dus over een ZooN, die ook een Dochter is… Het lijkt wel Kerst!De Hummelhoeve Zuidwolderweg 2 7932PP Echten (Drenthe) Aanvang lezing: 14.00 uur Kosten € 10,- Koffie en thee gratis, na afloop zorgt onze kok ervoor dat u niet met een lege maag hoeft te vertrekken (een vrijwillige bijdrage voor onze kok wordt op prijs gesteld).
18 oktober 2019 Vrijdagavond 18 oktober 2019 God is de Kunstenaar Samen met het Apeldoornse koor Sostenuto treed ik deze avond op in de Julianakerk, te Apeldoorn, met het project: God is de Kunstenaar. Deventerstraat 91, 7322JL, Apeldoorn. Tel. 06 51391166 Aanvang: 20.00 uur Entree: 5 euroHet gaat over het verhaal van de Schepping. Er klinken mooie eigentijdse liederen bij dit tijdloze Verhaal. Er verschijnen zeven bijzondere kunstwerken die wij zelf hebben vervaardigd. De Bijbelse Tekst wisselt het zingen af, maar er klinkt ook een ander, verrassend geluid… De Schepping komt opnieuw tot leven in Zeven Scheppen, zeven vertellingen, één bij elke Nieuwe Dag, om de Geest van het verhaal nieuw leven in te blazen… Ik mag dat doen, de tekst is ook van mijn hand, maar volgt het Bijbelse Scenario met liefde en respect.
21 september 2019

Zaterdag 21 september 2019
Tien Sefiroth
Lezing in ‘De Hummelhoeve’ te EchtenZuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten lezing: 10 euro
Koffie, thee en koek zijn gratis!
Na afloop zorgt onze huiskok er altijd voor dat u niet met een lege maag huiswaarts hoeft te gaan.
(een vrijwillige bijdrage voor onze kok wordt altijd op prijs gesteld)Tien Sefiroth
We gaan weer van start met een nieuwe serie lezingen geïnspireerd vanuit de Joodse Overlevering.
Een belangrijke Hoofdstroom daarin bestaat uit mystieke gedachten rond de ’10 Sefiroth’:
10 Goddelijke Energieën, 10 Krachten die in elk mens, als microkosmos, werkzaam zijn om zo in hem
te worden tot de Mens die ook werkelijk is ‘naar Gods Beeld en Gelijkenis’.
10 Sefiroth, het is een Spannings-veld, een Speel-veld, waarin en waarop wij actieve deelnemers mogen zijn.
Maak kennis met deze bijzondere Energieën en ga ermee aan de slag om de Ene innerlijk steeds meer te naderen
en tegelijk te beseffen: U bent er alU staat reeds in mij.
Er ligt weer nieuw studie-materiaal op de boekentafel!

Graag tot ziens op zaterdag 21 september,
Robert

13 april 2019 zaterdag 13 april 2019

Interpretatie …
Lezing in ‘De Hummelhoeve’ te Echten.
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis.
Na afloop zorgt de kok van onze ‘leerstal’ dat u niet met een lege maag huiswaarts hoeft te gaan.
(Een vrijwillige bijdrage voor onze kok wordt op prijs gesteld)

Interpretatie …
Interpretatie heeft alles te maken met een ‘ik’ dat interpreteert, dus eerst: wie ben ik?
Zelf-interpretatie: ‘Wie zeggen de mensen dat ik, Mensenkind, ben?’ (Math. 16:13)
‘En jullie, wat zeggen jullie: wie ben ik?(Math. 16:15)
Jezus zelf wist heel goed wie hij was. De Eeuwige wist dat ook.
Het gaat om een Weg, om Omkeer en Ontmoeting, dan wordt het Pasen in mijn hart,
dan sta ik op in een nieuwe, feestelijke dag en zeg: Hier ben Ik!
Trek je toffe schoenen maar aan, het gaat omhoog!
Graag tot ziens in Echten.

21 maart 2019 Donderdag 21 maart 2019

Uit de verf…
Voordracht uit de brieven van Vincent van Gogh gedurende zijn Franse periode tot aan zijn dood in 1890.
Tussen de gedramatiseerde voordracht uit de oorspronkelijke tekst van de brieven van Van Gogh, speelt harpiste Regina Ederveen prachtige composities voor harp. Een bijzonder portret van een unieke Nederlandse schilder.
Dorpshuis Twisk
Dorpsweg 91
1676GG Twisk (N.H.)
Telefoon: 0227 541852
Aanvang 20.00 uur

08 december 2018 Zaterdag 8 december 2018
Een lied dat aangrijpt Joods liederen programma in Bracha
Zaterdagavond 8 december, aanvang 20.00 uur.
Het Kruispunt, Zilverschoon 114, 7322GK ApeldoornEen lied dat aangrijpt
10 november 2018 Zaterdag 10 november
‘Een lied dat aangrijpt…’
(zie boven)
Reprise van bovenstaand programma nu in ‘De Hummelhoeve’ te Echten
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang programma: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis, na afloop zorgt onze kok ervoor dat u niet met een lege maag hoeft te vertrekken (een vrijwillige bijdrage voor onze kok wordt op prijs gesteld).
Dit liederen programma komt deze keer in de plaats van de gebruikelijke lezing.
07 november 2018 Woensdag 7 november 2018
‘Een lied dat aangrijpt…’ Joods liederen programma
Eglantierlaan 202
7329AP Apeldoorn
055-5332539
Georganiseerd door ‘Vonc’ – Vorming en Ontmoeting
Vrijwillige bijdrage € 5,-
Aanvang 20.00 uur
Tellen gaat tot negen, zingen gaat daar overheen.
Dat geldt zeker voor het Joodse lied, het Hebreeuwse woord gezongen op Shabbat, op religieuze feestdagen, tijdens het leren, of als niggun geboren in een bewogen hart, in een bewogen ogenblik, een lied dat dan zijn reis begint onder de mensen.De Joodse ziel zingt, de wereld is te nauw, de stem breekt naar buiten in een klacht, een danklied, een gebed, een lofzang voor de Eeuwige… die daarop troont, misschien wel meedanst met Zijn kinderen, of treurt met de treurenden, en dan hoopt op hoop en zoekt om hen te bevrijden, te verlichten, troost te bieden, vreugde… een nieuwe Zin!Een programma met liederen en verhalen en een inkijkje in de poëzie van het Hebreeuws.
Tellen gaat tot negen, zingen gaat daar overheen, maar ook in de kieren lacht het lied, want het Woord is van God. Robert la Boresa is behalve dichter, spreker en auteur ook zanger. Bij zijn studie van het Hebreeuws neemt het lied een belangrijke plaats in om het woord te proeven en eigen te maken. Deze keer ligt de nadruk op het lied dat hij zingt, en geeft hij de luisteraar iets mee van de veelzijdigheid van de Joods-mystieke spiritualiteit.
Muzikale medewerking door Jos Bremer (cajon) en Alan Moth (tenor saxofoon)
Klik voor impressie
13 oktober 2018 Woord, spiegel van het Leven
Zaterdag 13 oktober 2018
Lezing in ‘De Hummelhoeve’ te Echten
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis, na afloop zorgt onze kok ervoor dat u niet met een lege maag hoeft te vertrekken (een vrijwillige bijdrage voor onze kok wordt op prijs gesteld).Woord, spiegel van het Leven
Deel 2

We gaan weer verder met het bespreken van de verschillende interpretatie-technieken en beschouwings-wijzen van de Joodse Overlevering t.a.v. de Heilige Tekst. Vorige keer ging het over het Notarikon, de Gematria en de Temoera en bleek het beeld van de kruik heel leerzaam. Daar komen we natuurlijk nog even op terug en gaan we weer verder. We moeten het bijvoorbeeld hebben over de Pardes, het Machaloket, het begrip Gezera shava en heel in de verte zie ik ook al tien Sefirot, niet negen, geen elf… en toch kunnen we het zo ook bekijken. Een boeiende, veel-zeggende wereld van inzichten en zinnigheid.
Maak het weer mee!
Wees welkom in die bijzondere stal.
15 september 2018 Woord, spiegel van het Leven – 15 september 2018
Een nieuw cursusjaar in ‘De Hummelhoeve’ te Echten gaat van start.
De eerste lezing heeft als titel ‘Woord, spiegel van het leven’
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis, na afloop zorgt onze kok ervoor dat u niet met een lege maag hoeft te vertrekken (een vrijwillige bijdrage voor onze kok wordt op prijs gesteld).Woord, spiegel van het Leven
Lezen is in die spiegel kijken en dan ont-cijferen… want, wat staat er? Wat staat er klaar?
Er moet geproefd worden, dat is: ruiken, likken, zuigen, smakken, kauwen, vermalen, slikken… of uitspugen, omwille van de smaak!… Lust ik het eigenlijk wel?… Maar toch, altijd eerst proeven!
En ook: wat zit er in die schalen? Verborgen onder fraaie deksels, onttrokken aan het oog…?
Dat moet je ont-dekken. Het wordt weer een hele maal-tijd, met kannen en kruiken…
Hopen dat het smaakt, dat het voedt, dat het leeft en zingt.
Kortom: hoe interpreteer je? Hoe lees je?
Vandaag gaat het over de vele interpretatie technieken in de mystieke overlevering.
Hoe doffe spiegels weer gaan stralen door verrassende ziens-wijzen.
Tot ziens in Echten!
12 mei 2018 Echten Lezing – 12 mei 2018

Zijn en niet-Zijn, dat is de Zaak…

Wij leven in een benoemde wereld, een wereld van naam en toenaam, een universum van woorden.
Ieder mens wordt tot het woord geboren, door woorden opgenomen, groot gebracht, zo gaat het spreken voort…
Maar dan: wat is Eeuwigheid? Hoe leg je dat uit?
Het eerste Woord klonk als een Oer-knal onder de mensen…
Men zingt: ‘God sprak het eerste Woord, het klinkt voorbij het einde’… is daar iets?…
Iets en Niets, hoe leef ik daarmee?… In Genesis 1 vers 2 lees ik:
‘en duisternis lag boven de oer-diepte… v’choshech al-pnei thehom’ … een diepzinnige tekst!
Daarover gaat het deze keer en over verschillende mystieke denkwijzen uit de Joodse Overlevering… want dan komt de Zaak pas echt tot Leven!

Graag tot ziens op zaterdag 12 mei in de Hummelhoeve!
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis, na afloop zorgt onze kok ervoor dat u niet met een lege maag hoeft te vertrekken (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).

Robert la Boresa

25 april 2018 Optreden in De Drie Ranken
Woensdag 25 april 2018 …
Attentie! Door omstandigheden kan dit optreden niet doorgaan!
Wij gaan ervan uit dit programma begin november wel op deze locatie uit te voeren.
Eglantierlaan 202
7329AP Apeldoorn
055-5332539
Georganiseerd door ‘Vonc’ – Vorming en Ontmoeting
Vrijwillige bijdrage € 5,-
Aanvang 20.00 uur
Een lied dat aangrijpt…
Tellen gaat tot negen, zingen gaat daar overheen.
Dat geldt zeker voor het Joodse lied, het Hebreeuwse woord gezongen op Shabbat, op religieuze feestdagen, tijdens het leren, of als niggun geboren in een bewogen hart, in een bewogen ogenblik, een lied dat dan zijn reis begint onder de mensen.De Joodse ziel zingt, de wereld is te nauw, de stem breekt naar buiten in een klacht, een danklied, een gebed, een lofzang voor de Eeuwige… die daarop troont, misschien wel meedanst met Zijn kinderen, of treurt met de treurenden, en dan hoopt op hoop en zoekt om hen te bevrijden, te verlichten, troost te bieden, vreugde… een nieuwe Zin!
Een programma met liederen en verhalen en een inkijkje in de poëzie van het Hebreeuws.
Tellen gaat tot negen, zingen gaat daar overheen, maar ook in de kieren lacht het lied, want het Woord is van God.Robert la Boresa is behalve dichter, spreker en auteur ook zanger. Bij zijn studie van het Hebreeuws neemt het lied een belangrijke plaats in om het woord te proeven en eigen te maken. Deze keer ligt de nadruk op het lied dat hij zingt, en geeft hij de luisteraar iets mee van de veelzijdigheid van de Joods-mystieke spiritualiteit.
14 februari 2018 Lezing in Oldenzaal
Woensdagavond 14 februari 2018
Hofkerk
Ganzenmarkt 9
7571CD Oldenzaal
Aanvang 20.00 uur

Hebreeuws, een taal die telt!

22 existentiële motieven om het zijn in de tijd te verduidelijken, om je te betrekken op het Wonder van Aanwezigheid, om het Raadsel in ons te helpen zichzelf te ontraadselen…

Een lezing over het Hebreeuwse schrift en de Hebreeuwse taal. Over de herkomst en de diepgang van taal en teken. De vele verborgenheden in het schrift die mee-tellen bij de interpretatie. Het teken is immers niet allen letter, maar ook beeld, begrip en getal, vanaf het begin. Dit wordt toegelicht met een verrassende interpretatie van het begin van het Joodse scheppingslied, de eerste zeven woorden van Genesis 1:1.

10 februari 2018 Lezing in Echten
Zaterdag 10 februari 2018 in de Hummelhoeve te Echten,
Zuidwolderweg 2
7832PP Echten (Drenthe)
Aanvang 14.00 uur
Tel. 0528 251412

Hebreeuws, een taal die telt!

22 existentiële motieven om het zijn in de tijd te verduidelijken, om je te betrekken op het Wonder van Aanwezigheid, om het Raadsel in ons te helpen zichzelf te ontraadselen…
Vandaag weer een stapje verder, en natuurlijk een lied, en nog een… in die heerlijke context van Echten, waarin ook het lichaam telt.

21 oktober 2017 Echten Lezing

“Leren is Heerlijk”

Talmoedisch leren zet je aan het denken, vraagt om discussie, is gebaseerd op een dialoog tussen de deelnemende denkers en de deelnemende teksten. Commentaar op commentaar…
Woorden als vensters om dieper te leren zien. Elk teken een verhaal.

De Baäl Shem Tov en zijn dienaar komen op bezoek in een bijzondere vertelling, die uitnodigt tot een experiment met een verrassende uitkomst…
Leren is Heerlijk!… meer dan dat: het geneest!
Daar wordt ook bij gezongen.

in een prachtige cassette met gratis sluitblokje

Deze middag presenteren we ook een complete Echten-reeks 1
Een nieuw deeltje getiteld: Verbazing Op-wekkende Taal, maakt de eerste Echten-reeks compleet.
En er is een Toegift: In het Teken van de ZooN… wat is het wel, wat is het niet…
Matje heeft een fraaie cassette geproduceerd om alle deeltjes van een gezamenlijke behuizing te voorzien!
Feest in Echten!
‘De Hummelhoeve’
Zuidwolderweg 2
7832PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur

Graag tot ziens!

Echten-reeks compleet

In het najaar verschijnen twee nieuwe deeltjes in de Echten-reeks:
– Mystieke Verhoudingen 3: Verbazing Op-wekkende Taal
– In het Teken van de ZooN

Dit laatste en 10-de deeltje is een noodzakelijke toegift en heeft als ondertitel:
zinnebeeld en logenstraf – toegift en tegengift
Met deze twee deeltjes is de eerste Reeks compleet.
Dit heugelijke feit wordt uiteraard gevierd op zaterdag 21 oktober 2017 op de Hummelhoeve in Echten met een speciale editie van de gehele Reeks.
Deze dag verzorg ik ook mijn eerste lezing van het nieuwe Echten-seizoen.
Voorlopig getiteld: Een lerend Universum

Cursus Joodse Mystiek najaar 2017

In het najaar zal ook een nieuwe cursus van start gaan met als titel:
De vier-Eén relatie en het Teken van de ZooN
In deze cursus hoop ik de kwaliteit van het getal Vijf uit te diepen in de mystieke Vader-ZooN relatie die elk mens in wezen is.
De cursus neemt 5 avonden en start op woensdag 25 oktober en vervolgens om de twee weken.
Dat betekent dus cursus op de woensdagavond van: 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 en 20/12.

Dezelfde cursus geef ik ook op de donderdag daarna, dus op:
26/10, 9/11, 23/11, 7/12 en 21/12
Maximum aantal deelnemers is voorlopig 10 per avond, omdat ik de cursus weer aan huis ga geven.

Kosten voor deze cursus bedragen € 50,- inclusief losbladig cursusmateriaal, koffie of thee.

21 oktober 2017 lezing in Echten.
Onderwerp: wij leven in een Lerend Universum
Met een Eersteling
Binnenkort ga ik weer van start met een nieuwe cursus over de Joodse getalsmystiek onder bovenstaande titel.
Aan de hand van het eerste Bijbelvers gaat wellicht opnieuw een wereld open.
7 woensdagavonden op een locatie in Apeldoorn, nog nader te bepalen. Afhankelijk van de belangstelling.
De data zijn:
12/10, 26/10, 2/11, 16/11 30/11, 14/12 en 4/1
Kosten van deze cursus: 50 euro.
Wie interesse heeft, stuur mij een mail en ik zend je meer informatie toe.Welsprekende Leegte
Ook de lezingen in Echten gaan weer van start.
Op zaterdag 15 oktober, 14.00 uur in de Hummelhoeve,
Zuidwolderweg 2
7832PP Echten (Drenthe)
Aanmelden: 0528 251412
Kosten 10 euroEchten Reeks
Samen met Jos Bremer werk ik momenteel aan een serie boekjes over onderwerpen die ik de laatste paar jaar in Echten ter sprake heb gebracht.
Op 15 oktober houden we de eerste deeltjes in de Hummelhoeve (zie boven) ten doop.
Een bijzonder project!
Wie interesse heeft, stuur mij een mail en ik stuur je meer informatie.Vincent van Gogh terug in Drenthe
Op maandag 9 januari 2017 draag ik voor uit de brieven die Vincent in 1883 vanuit Drenthe geschreven heeft.
Voor deze gelegenheid schreef ik een gedicht om de Drenth nog iets te zeggen.
Het gedicht verschijnt op de kopperprent 2017 van het Boekbindersgilde en is die dag te koop.
Adres: de Hummelhoeve, zie boven
19 januari, 2016 Winter- en Voorjaarsberichten 2016
Korte Cursus Joodse Getalsmystiek

Binnenkort van start:
Twee korte cursussen Joodse Getalsmystiek (Gematria).
Parallel gegeven, zodat je misschien een gemiste les kunt inhalen in de andere stroom.
Cursus 1A:
8/2, 22/2, 7/3, 21/3
Cursus 1B:
15/2, 29/2, 14/3, 4/4
Voor informatie, stuur een mail via Contact

En dan!…
Beeldspraak Bezongen
Na groot succes in Apeldoorn in 2015, nu ook in Nijmegen.
Samen met het Apeldoornse koor Sostenuto o.l.v. Ed van Egmond.

Het verhaal van een Mens,
van Begin tot Wederopstanding…

Gespeeld, Verbeeld en Bezongen…
Je moet het gewoon ZieN!

De Boskapel
Graafseweg 276
6352ZV Nijmegen
tel. 024 3776968
Datum: 5 maart 2016
Aanvang:19.30 uur
Toegang 10 euro
meer info zie www.boskapel.nl

Lezingen in Echten
Mijn beurt valt op 12/3 en 11/6
Thema: Mystieke Verhoudingen
Plaats: De Hummelhoeve
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
tel. 0528 251412

5 oktober, 2015 Najaar 2015
Cursus Gematria
Dit najaar ga ik van start met een Korte Cursus Joodse Getalsmystiek (Gematria) van 4 avonden. Frequentie om de twee weken een avond. De bijeenkomsten vinden plaats bij een van de deelnemers aan huis.
Voor informatie voor een dergelijke cursus elders, stuur mij een mailtje via deze site.Van Gogh voorstellingen
Ook het programma ‘Uit de verf’ samen met Regina Ederveen zal weer plaatsvinden op de volgende locaties:25 oktober 2015
Hervormde Kerk Terherne
Buorren 46
Terherne (Fr.)
Aanvang 11.30 uur
Kaarten aan de kerk
Geen pauze1 november 2015
Theater De Tuin
Smidse 1B
3831NT Leusden
Aanvang 15.30 uur
Kaarten aan de zaal29 november 2015
Munttheater
Collegeplein 3
6001HN Weert
Aanvang 12.00 uur
Kaarten aan de zaal
Verder neem ik ook weer deel aan de lezingencyclus in Echten:
zaterdag 14 november
Mystieke Verhoudingen
De Hummelhoeve
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten
tel. 0528 251412
Aanvang 14.00 uur
Kosten 10 euro
Na afloop (16.30 uur) zorgt Wim, onze kok, weer voor iets heerlijks om nog even na te genieten!
7 juli, 2015 Beeldspraak Bezongen
Een muzikaal poë gebeurtenis in de Onze Lieve Vrouwe kerk te Apeldoorn.
Zaterdag 11 juli 2015
Aanvang 19.30, maar kom beter wat vroeger!De Mens in Beeld
Hij komt ter Sprake
Van Begin tot Eind… én hij staat op!
Een galerij van zes portretten.
Ook Van Gogh krijgt opnieuw een Plaats.
Het Teken van de ZooN dat heelt en verbreekt
om Uiteindelijk te Helen.
Zo… Nu… Telkens!
Daartoe: Kom het ZieN
Kom het Horen
Kom!
24 januari, 2015 Website Hebreeuwse Liederen
In het verlengde van mijn studie Hebreeuws heb ik een aantal liederen opgenomen voor de website van mijn docent. Alleen stem en gitaar.
Voor belangstellenden, klik hier.
10 januari, 2015 Agenda 2015
Ashirah Lo – Joodse liederen

zondag 22 maart 2015
Hoflaan 1
Wateringen (bij Den Haag)
12.00 – 13.00 uur
Kaarten aan de zaal

‘Uit de verf’ – Vincent van Gogh

zo. 19 april 2015
Huis Kernhem
Kernhemseweg 7
Ede
12.00 uur
Toegang 8 euro

do. 23 april 2015
Klassiek op de Rozenhof
Rode Landsweg 18
8085SM Doornspijk
19.30 uur
Kaarten aan de zaal

za. 2 mei 2015
Koetshuis Kasteel Slangenburg
Kasteellaan 2
Doetinchem
20.00 uur
Kaarten aan de zaal

zo. 31 mei 2015
Vrijdag Concertzaal
St. Jansstraat 7
Groningen
15.00 uur
Kaarten aan de zaal

zo. 25 oktober 2015
‘Proef de Kunst’
Terherne (Fr.)
12.00 uur
locatie n.t.b.

Mystiek van het Woord – Lezing

za. 11 april 2015
De Hummelhoeve
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten
Aanvang 14.00 uur
tel. 0528 251412

Na ‘Wie is de Mens?’ (dec. 2014) nu de vraag: ‘Wie is God? (voor mij) Over ervaringen met de Eeuwige.

Misschien tot ziens!

9 september, 2014 Zang- en Woordkunst najaar 2014
Beste Bezoeker,
Graag uw aandacht voor mijn komende activiteiten. Deze verdelen zich steeds meer over drie gebieden:1. Lezingen over ‘De Mystiek van het Woord’
Tijdens deze lezingen is er ook altijd ruimte voor poë, Joodse liederen met gitaar, getalsmystiek die samenhangt met het Bijbels Hebreeuws. Verrassende inzichten over ons in de wereld zijn, gebaseerd op inzichten uit de Joodse Mystiek.
Deze lezingen zijn in beginsel uitwerkingen van mijn visioen ‘ het Teken van de ZooN’, maar kunnen ook algemener van aard zijn.2. Uit de verf
Voordracht uit de brieven van Vincent van Gogh
Uitgaande van brieven van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo uit zijn periode in Arles en Auvers-sur-Oise, de laatste twee jaar van zijn leven, verzorg ik samen met harpiste Regina Ederveen een aangrijpend beeld van deze beroemde Nederlandse schilder.
Tijdens de voordracht worden schilderijen van Van Gogh geprojecteerd die in relatie staan tot de voorgedragen teksten.
Impressie “Uit de verf”
3. Ashirah Lo
Een Joods liederen programma samen met Regina Ederveen, die in verband hiermee verschillende fraaie arrangementen schreef.
Het betreft liederen in relatie tot de Joodse geloofsbeleving: sabbath, liturgie, feestdagen, hooglied. Tijdens de voorstelling zijn er ook beamer-beelden en vertel ik iets over het lied of de betreffende songwriter.
Komende optredens
De onderstaande lijst zal in de loop van het jaar waarschijnlijk nog worden bijgesteld als er meer duidelijkheid is over een aantal te verwachten lezingen/voordrachten/concerten.
1. De Mystiek van het Woord
Blokje rond de Toren van Babel
zaterdag 20 sept. 2014
De Hummelhoeve
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten
Aanvang 14.00 uur
tel. 0528 251412Vervolglezingen op 13 dec. 2014 en 11 april 20152. Uit de verf
zondag 12 october 2014
Theater Podium Heino
Canadastraat 6
8141AC Heino
Aanvang: 11.30 uur
www.podiumheino.nl
Kaarten aan de zaal23 oktober 2014
De Stolp
Violierenplein 101
Apeldoorn
Aanvang 20.00 uur1 november 2014
Openings voorstelling Kunstmaand Ameland
Oude Kerk
Hollum, Ameland
Aanvang 20.00 uur3. Ashirah Lo
zondag 23 november 2014
Dorpskerk Ellecom
De Friedhof 6
6955BP Ellecom
Aanvang: 15.30 uur
Kaarten aan de zaal 7,50 euroHopelijk ontmoeten wij elkaar!
18 mei, 2013 Lezingen… Van Gogh Duo… Ashirah Lo
Beste lezer,
Voor na de zomer staan er al weer verschillende lezingen gepland i.v.m de Joodse mystiek c.q. de Mystiek van het Woord.
Allereerst gaan we weer verder op de Hummelhoeve in Echten.
Voor de juiste adresgegevens zie bij vorige nieuwsitems.
Data:
21 september, 9 november lezingen door mij.Onderwerp:
Gematria en Geometrie in het Hebreeuwse Aleph-Beth.
Op 12 oktober en 14 december spreekt Hans Faddegon.
Op 14 januari geef ik een lezing in Slot Schagen, Slotplein 4, 1741CA te Schagen, in het kader van de cursus ‘Leiderschap in Bewustwording’.
Wat is hierover te zeggen vanuit de Joodse mystiek…Een nieuwe activiteit op het gebied van voordracht en woordkunst is mijn samenwerking met de harpiste Regina Ederveen in een programma over Vincent van Gogh.
Woord, Beeld en Muziek. Ik draag stukken voor uit de brieven van Vincent van Gogh, terwijl we kijken naar enkele van zijn beroemdste schilderijen. Tussen de brieffragmenten door speelt Regina Ederveen enkele prachtige stukken voor harp. Zie voor meer informatie over haar en ons nieuwe duo: www.reginaederveen.nl
Geplande concerten van het Van Gogh Duo:1 oktober:
Bibliotheek De Wijk, Pr. Clauslaan 4
De Wijk (bij Meppel)
Aanvang:20.00 uur (besloten)20 oktober:
Dorpskerk, Friedhof 6
Ellecom
Aanvang 15.30 uur10 november:
Theater Gashouder
Dedemsvaart
Aanvang 15.30 uur3 januari:
Onder de Molen
Lindeseweg 29
Vorden
Aanvang:20.30 uur24 februari:
Langeberg 8
Hattem
Aanvang: 20.30 uurSamen met Regina Ederveen wil ik ook het Joodse Lied naar buiten gaan brengen. In 2014 willen wij starten met optredens. Ons duo draagt de naam Ashirah Lo wat staat voor: Moge ik zingen tot Hem.
Het programma zal bestaan uit het zingen van liederen in het Hebreeuws, begeleid door harp, fluit en gitaar en een uitleg van de teksten met behulp van geprojecteerde beelden.
Op 23 juli 2014 spelen wij in Nunspeet in de Driewegskerk.
Over deze activiteit later meer.Voor meer informatie zie de website van Regina Ederveen onder
‘mogelijkheden’ bij ‘duo ro re’
5 mei, 2013 Zonen van God & een parabel van Jezus
Zaterdag 11 mei al weer mijn laatste lezing van dit seizoen in de Hummelhoeve te Echten. Zoals gewoonlijk ben je vanaf 13.30 uur van harte welkom, staat er koffie en thee met iets erbij.
Na de zomer gaan we weer gewoon verder. Elke tweede zaterdag van de maand een lezing over thema’s uit de Joodse mystiek.
Tot ziens!
7 januari, 2013 Een inspirerend en hoopvol 2013!
Het nieuwe jaar is weer vol beloften.
In de komende paar maanden zijn er lezingen in Deventer, Maarssen en Echten… Het Woord gaat!Woensdagavond 23 januari Deventer.
Bibliotheek Centrum
Brink 70 – 20.00 tot 22.00 uur
‘De mystiek van het Woord – het lot van de ShechinahVrijdagavond 22 februari Maarssen/Breukelen
Wilhelminakapel
Wilhelminaweg 7
3603CR Maarssen
Aanvang 19.30 uur
‘Adam in de joodse mystiek’Zaterdag 9 maart Echten
Hummelhoeve
Zuidwolderweg 2
7932 PP Echten
Tel. 0528 251412
Aanvang 14.00 uur
‘Het 23-ste teken’In Echten verzorgen we met een kleine kring sprekers elke tweede zaterdag van de maand een bijeenkomst rond het Woord.
Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk.
Er is altijd iets te drinken en te eten.
Kosten lezing: 10 euro
Eten & drinken: vrijwillige bijdrage.Hopelijk ontmoeten wij elkaar!