Zaterdag 18 september 2021
‘Het d’vir van mijn hart’

Lezing in ‘de olde karke’, dorpshuis te Echten
Zuidwolderweg 8
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis.
Aanmelden voor deze lezing is verplicht,
stuur uw aanmelding op tijd naar: robertlaboresa@gmail.com
U ontvangt een bevestiging van aanmelding.

Vanwege het onverwachte overlijden van Matje Hummel (27 augustus 2021) vindt deze eerste lezing van het nieuwe seizoen plaats in het dorpshuis ‘de olde karke’. Wij hopen op een doorstart van het boekbindcentrum in de ‘Hummel Hoeve’, zodat de komende lezingen wellicht weer in deze ‘leerstal’ kunnen plaatsvinden. Daarvoor is het nu nog te vroeg.

Het d’vir van mijn Hart.
Het d’vir is het Heilige der Heiligen, het kodesh hakodaschim, in de tempel van Salomo. De Aanspraak-Plaats, plaats waar de Eeuwige en de Mens met elkaar spreken.
Als ieder mens een tempel is, is er ook een d’vir in mij, een innerlijke ruimte, een kamer van ontmoeting. Hoe vindt de Eeuwige daar plaats?
Hoe vind ‘ik’ daar plaats? Kunnen ‘Wij’ daar samen zijn?
Aan de hand van het d’vir van daar en toen, kunnen we heel goed het d’vir van ons hart in hier en nu op het spoor komen, om daarin en van daaruit te wonen en te leven in vreugdevolle aanwezigheid.

U bent van harte uitgenodigd, maar vergeet u niet aan te melden!
Robert la Boresa