Beste mensen,

Volgende week is het weer zover, de derde Echten-Lezing van dit jaar
en wel op zaterdag 13 november. Aanvang 14.00 uur
Ook voor deze lezing geldt: vergeet u niet aan te melden.
Stuur daartoe uw aanmelding naar: robertlaboresa@gmail.com

De lezing wordt gegeven door Robert la Boresa.
We zijn opnieuw te gast in het dorpshuis van Echten, de Olde Karke, Zuidwolderweg 8, 7932PP te Echten. Daar zijn we weer heel blij mee.
Deze lezing gaat verder in op de mystieke verhouding tussen Oost en West die Jos Bremer in zijn vorige lezing al heeft geïntroduceerd.
In deze lezing pakken we het eens anders aan: vóór de pauze een grondig studie-moment, na de pauze tijd en ruimte voor vragen en gesprek, maar ook om twee nieuwe publicaties te presenteren, natuurlijk met een lied en een bijzondere blijdschap.
Wat het lezing deel betreft, hierbij de volgende inleidende tekst:

Mystieke Ontmoeting tussen Oost en West – tussen ZooN en ZeN
Voor de mystiek geldt: ik in U en U in mij … Het Woordenloze, de Onuitsprekelijke, Die, of Dat, Wat of Wie mij doet beseffen: tat tvam asiDat ben jij!.. Wat niet leidt tot een val in de leegte, maar juist tot een Opstanding van Lichtheid in mij, een draagvlak in de Leegte in mij … Is dat uit te leggen?
Ook in het Hebreeuws zijn daar prachtige Woorden voor en diepe Inzichten.
Daar gaan we het over hebben.

Graag totziens in de Olde Karke
op zaterdag 13 november