Zaterdag 17 oktober 2020

Ruach Elohim
Lezing in ‘De Hummelhoeve’ te Echten
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis.

De Geest van Elohim, het staat al in Genesis 1:2… Wat is daarvan te zeggen?
Hoe werkt deze Geest? Wat merk ik van deze Geest?… Slaapt hij?
In Genesis 1:2 staat dat hij ‘zweeft boven de wateren’…
Er zijn moderne vertalers die zeggen: wel nee, er staat gewoon ‘er woei een stevige wind’…
De Geest van de Eeuwige in ons bestaan, waait die nog? Welke boodschap voert hij aan?
Wat laat hij ons weten?… Doet hij ons nog dansen?… Is er Vreugde in het Onderwijzen?
Daar gaan we het deze bijzondere dag zeker over hebben!

Graag tot ziens in de Leerstal te Echten.
Die anderhalve meter gaat daar zeker lukken, maar het is goed om even door te geven als je komt!
Tel. 0528 251412

Robert la Boresa