Zaterdag 13 april 2019

Interpretatie …
Lezing in ‘De Hummelhoeve’ te Echten.
Zuidwolderweg 2
7932PP Echten (Drenthe)
Aanvang lezing: 14.00 uur
Kosten € 10,-
Koffie en thee gratis.
Na afloop zorgt de kok van onze ‘leerstal’ dat u niet met een lege maag huiswaarts hoeft te gaan.
(Een vrijwillige bijdrage voor onze kok wordt op prijs gesteld)

Interpretatie …
Interpretatie heeft alles te maken met een ‘ik’ dat interpreteert, dus eerst: wie ben ik?
Zelf-interpretatie: ‘Wie zeggen de mensen dat ik, Mensenkind, ben?’ (Math. 16:13)
‘En jullie, wat zeggen jullie: wie ben ik?(Math. 16:15)
Jezus zelf wist heel goed wie hij was. De Eeuwige wist dat ook.
Het gaat om een Weg, om Omkeer en Ontmoeting, dan wordt het Pasen in mijn hart,
dan sta ik op in een nieuwe, feestelijke dag en zeg: Hier ben Ik!
Trek je toffe schoenen maar aan, het gaat omhoog!
Graag tot ziens in Echten.